Förstärkare

Hörförstärkare för personer med och utan hörapparat. Används framför allt vid samtal men kan även, med lämpliga tillbehör, användas i flera andra sammanhang, är exempelvis bra att ha till hands vid besök på sjukhus eller andra vårdinrättningar.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat